Kraków - Promocja w Krakowie – Krakow.Promo
EKOLOGIA

„Ogród konsumpcji ziemskich” – spotkania w krakowskich parkach

22 sierpnia w Parku Krakowskim w ramach Green Movie Festival oraz 30 sierpnia w Parku Bednarskiego w ramach Pikniku Krakowskiego odbędą się wyjątkowe spotkania plenerowe przygotowane przez artystkę i antropolożkę Annę Kokocińską z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie.

„Ogród konsumpcji ziemskich” to instalacja, będąca zaproszeniem do stołu, przy którym zamiast oddawać się przyjemności jedzenia będziemy przyglądać się różnym zagadnieniom związanym z produktami, które spożywamy na co dzień. Czy potrafimy wskazać miejsce pochodzenia produktów, które składają się nasze posiłki? Co oznacza termin „food miles” oraz „shelf life”? Jak to możliwie, że w Ghanie kupimy chińskie pomidory przetworzone we Włoszech?

Na stole znajdzie się osiem nakryć. Każde z nich będzie obrazowało wybrany problem związany ze współczesną produkcją żywności: chemii w rolnictwie, metod upraw (monokultura a bioróżnorodność), etyki produkcji i łamania praw pracowniczych, śladu węglowego i wodnego żywności, wegetarianizmu, opakowań i plastików, marnowania żywności oraz dobrych praktyk i certyfikatów.

Tytuł nawiązuje do tryptyku Boscha, zwłaszcza części, w której znajdziemy przedstawiony motyw ludzkości pogrążonej w szaleństwie, oddającej się różnym przyjemnościom. To przedstawienie pełne postaci-hybryd, nieoczywistych sytuacji, podszytych zarówno pragnieniami jak i lękiem jest dla mnie bardzo aktualne. Łatwo można znaleźć odniesienia do otaczającego nas świata, relacji międzyludzkich, ale też działalności człowieka w ramach ekosystemu

– mówi autorka instalacji Anna Kokocińska.

Przedmioty wykorzystane do instalacji pochodzą z odzysku. Obrus, na którym znajdą się nakrycia to fragmenty pościeli zafarbowanej metodami naturalnymi – za pomocą roślin występujących na polskich łąkach. Podczas wydarzeń powstanie również stoisko Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Będzie można zasięgnąć wiedzy u przedstawicieli fundacji, dowiedzieć się o innych kampaniach, wziąć materiały edukacyjne.

Program spotkań

22.08 (sobota) Piknik w Parku Krakowskim im. Marka Grechuty, w ramach Krakow Green Film Festival, w godz. od 12:00 do 18:00
W programie instalacja „Ogród konsumpcji ziemskich” oraz mini quiz polegający na losowaniu pytań związanych z informacjami podanymi przy stole. Przewidujemy symboliczne nagrody w postaci owoców. Quiz będzie się odbywał przy stoisku FKO.

30.08 (niedziela) Piknik Krakowski w Parku Bednarskiego, w godz. Od 12:00 do 18:00
W programie instalacja „Ogród konsumpcji ziemskich” oraz gra terenowa bazująca na wiedzy zdobytej wcześniej przy stole. Nagrodą na koniec gry będzie wybrana sadzonka rośliny. Sadzonki zostaną ułożone w napis KRYZYS, który będzie znikał, w miarę jak uczestnicy gry będą odbierać je na zakończenie. Czy edukacja i pogłębianie świadomości na tematy związane z produkcja żywności oraz ekologii pozwoli zażegnać kryzys?

Pracownicy i wolontariusze będą dbali, żeby przy stole znajdowała się ograniczona liczba ludzi. Gra terenowa i quiz będą znajdowały się w odpowiednich odległościach od siebie, aby zapewnić uczestnikom wydarzenia dystans społeczny. Na stanowisku będzie również dostępny płyn do dezynfekcji rąk.

Wydarzenie powstanie w ramach projektu #GoEAThical, w którym szczególną uwagę kierujemy w stronę ludzi młodych oraz pokazujemy wpływ nieodpowiedzialnej produkcji i konsumpcji żywności na zmiany klimatu i migracje. Kampania ma na celu zmobilizowanie młodzieży do przyjęcia zrównoważonych wzorców konsumpcji i aktywnego wspierania odpowiedzialnych łańcuchów dostaw żywności, uczciwych stosunków handlowych, poszanowania praw człowieka i praw pracowniczych oraz zrównoważonego rozwoju, poprzez ulepszoną politykę instytucjonalną i korporacyjną na poziomie Unii Europejskiej oraz państw członkowskich.

O autorce

Anna Kokocińska – artystka, antropolożka, edukatorka. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, a obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się foodsharingiem, tkaniną artystyczną, projektowaniem kostiumów i scenografii. Prowadzi warsztaty projektowo-rękodzielnicze oraz zajęcia z zakresu edukacji globalnej. Pracuje w Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, gdzie koordynuje projekt #GoEAThical i wspiera organizację wydarzeń.