Kraków - Promocja w Krakowie – Krakow.Promo

Jakim miastem jest Kraków?

Kraków jest najwiekszym miastem południowej Polski, stolicą Małopolski oraz województwa małopolskiego. Przez długie wieki Kraków był stolica państwa polskiego, jak również miastem koronacyjnym oraz nekropolią polskich królów. Miasto postrzegane jest jako duchowe i kulturalne serce Polski.

Jest to jedno z najstarszych miast Polski, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. W Krakowie działa wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. W przeszłości miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej zrzeszającej najważniejsze ośrodki handlowe w Europie. Z Morzem Bałtyckim łączy Kraków szeroka droga wodna jaką jest największa rzeka Polski - Wisła.

Kraków pełni funkcję centrum administracyjnego, kulturalnego, edukacyjnego, naukowego, gospodarczego, usługowego i turystycznego. Miasto jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Położenie Krakowa sprawia, że jest on bazą dla wycieczek w polskie góry, szczególnie w Tatry, a także wypadów do malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Czy stolica Polski nadal jest w Krakowie?

Kraków był stolicą Polski az do 1795 roku, a do 1611 r. siedzibą władców państwa polskiego. W latach 1596–1795, czyli do III rozbioru Polski, jako stolica Rzeczypospolitej funkcje stołeczne dzielił z Warszawą, która stała się miastem rezydencjalnym króla. Kraków był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego, królewska ranga Krakowa była tak wielka, że miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla.

Pomimo przeniesienia stolicy do Warszawy, stołeczny charakter Krakowa jest nadal mocno odczuwany. Widać to już w herbie miasta, ponieważ Kraków, jako jedyne miasto w Polsce, ma prawo używać w herbie godła państwa polskiego. Taka możliwość, według symboliki heraldycznej, przysługuje jedynie miastom i regionom stołecznym. Co warto podkreslić, z prawa tego nie korzysta współczesna Warszawa.

A czy znasz ty, bracie młody,
Te najmilsze dla Polaków
Szarej Wisły senne wody
I nasz stary, polski Kraków?

Tadeusz Boy-Żeleński, polski pisarz, poeta-satyryk.

Do historycznej funkcji Krakowa odnosi się jego pełna nazwa – Stołeczne Królewskie Miasto Kraków usankcjonowana prawnie przez Radę Ministrów, jak i wcześniej przez naczelne władze państwowe II Rzeczypospolitej, które używały tej nazwy w swoich aktach prawnych, w tym takich które obowiązują do dzisiaj.

Kraków jako polskie centrum biznesowe

Kraków jest po Warszawie drugim co do liczby mieszkańców i powierzchni miastem w kraju, a po położonej po sąsiedzku, złożonej z kilkudziesięciu miast, Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii stanowi drugi największy zurbanizowany obszar metropolitalny w południowej Polsce.

Kraków jest też drugim co do wielkości, po Warszawie, rynkiem nowoczesnej powierzchni biurowej (ponad milion metrów kwadratowych powierzchni biurowej) i największym w Polsce skupiskiem firm z sektora usług biznesowych pod względem zatrudnienia. W Krakowie i na terenie centrum biurowego Kraków Business Park w Zabierzowie działała ponad 150 firm z tego sektora, które zatrudniały prawie 60 tys. pracowników. Wśród nich znajdowały się centra usług wspólnych, podmioty świadczące usługi w zakresie outsourcingu procesów biznesowych (BPO), rozwiązań informatycznych oraz centra badawczo-rozwojowe. Większość z nich to oddziały firm międzynarodowych.

Branża usług biznesowych rozwija się w Krakowie od lat 90. XX wieku. W 1993 roku powstała polska spółka informatyczna Comarch, trzy lata później firma PriceWaterhouse zaczęła świadczyć usługi BPO dla koncernu BP, a w 1998 roku na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej(Krakowski Park Technologiczny) rozpoczęło działalność centrum badawczo-rozwojowe firmy Motorola. W 2003 r. w mieście powstało pierwsze centrum usług wspólnych - Airline Accounting Center, czyli obecne Lufthansa Global Business Services.

Fot. Ludwig Schneider