Kraków - Promocja w Krakowie – Krakow.Promo

Jakim miastem jest Kraków?

Kraków jest najwiekszym miastem południowej Polski, stolicą Małopolski oraz województwa małopolskiego. Miasto postrzegane jest jako duchowe i kulturalne serce Polski. Przez długie wieki Kraków był stolicą państwa polskiego, jak również miastem koronacyjnym oraz nekropolią polskich królów.

Jest to jedno z najstarszych miast Polski, z wieloma wartościowymi obiektami architektonicznymi. W Krakowie działa wiele instytucji i placówek kulturalnych gromadzących bezcenne zabytki. W przeszłości miasto należało do Ligi Hanzeatyckiej zrzeszającej najważniejsze ośrodki handlowe w Europie. Z Morzem Bałtyckim łączy Kraków szeroka droga wodna jaką jest największa rzeka Polski - Wisła.

Kraków pełni funkcję centrum administracyjnego, kulturalnego, edukacyjnego, naukowego, gospodarczego, usługowego i turystycznego. Miasto jest także centralnym ośrodkiem metropolitalnym aglomeracji krakowskiej oraz Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Położenie Krakowa sprawia, że jest on bazą dla wycieczek w polskie góry, szczególnie w Tatry, a także wypadów do malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Czy stolica Polski nadal jest w Krakowie?

Kraków był stolicą Polski aż do 1795 roku, a do 1611 r. siedzibą władców państwa polskiego. W latach 1596–1795, czyli do III rozbioru Polski, jako stolica Rzeczypospolitej funkcje stołeczne dzielił z Warszawą, która stała się miastem rezydencjalnym króla. Kraków był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego, królewska ranga Krakowa była tak wielka, że miasto posiadało prawo do czynnego uczestnictwa w akcie wyboru króla.

Pomimo przeniesienia stolicy do Warszawy, stołeczny charakter Krakowa jest nadal mocno odczuwany. Widać to już w herbie miasta, ponieważ Kraków, jako jedyne miasto w Polsce, ma prawo używać w herbie godła państwa polskiego. Taka możliwość, według symboliki heraldycznej, przysługuje jedynie miastom i regionom stołecznym. Co warto podkreslić, z prawa tego nie korzysta współczesna Warszawa.

A czy znasz ty, bracie młody,
Te najmilsze dla Polaków
Szarej Wisły senne wody
I nasz stary, polski Kraków?

Tadeusz Boy-Żeleński, polski pisarz, poeta-satyryk.

Do historycznej funkcji Krakowa odnosi się jego pełna nazwa – Stołeczne Królewskie Miasto Kraków – usankcjonowana prawnie przez Radę Ministrów, jak i wcześniej przez naczelne władze państwowe II Rzeczypospolitej, które używały tej nazwy w swoich aktach prawnych, w tym takich, które obowiązują do dzisiaj.

Kraków jako polskie centrum biznesowe

Kraków jest po Warszawie drugim co do liczby mieszkańców i powierzchni miastem w kraju, a po położonej po sąsiedzku, złożonej z kilkudziesięciu miast, Górnośląsko-Zagłebiowskiej Metropolii stanowi drugi największy zurbanizowany obszar metropolitalny w południowej Polsce.

Kraków jest też drugim co do wielkości, po Warszawie, rynkiem nowoczesnej powierzchni biurowej (ponad milion metrów kwadratowych powierzchni biurowej) i największym w Polsce skupiskiem firm z sektora usług biznesowych pod względem zatrudnienia. W Krakowie i na terenie centrum biurowego Kraków Business Park w Zabierzowie działała ponad 150 firm z tego sektora, które zatrudniały prawie 60 tys. pracowników. Wśród nich znajdowały się centra usług wspólnych, podmioty świadczące usługi w zakresie outsourcingu procesów biznesowych (BPO), rozwiązań informatycznych oraz centra badawczo-rozwojowe. Większość z nich to oddziały firm międzynarodowych.

Branża usług biznesowych rozwija się w Krakowie od lat 90. XX wieku. W 1993 roku powstała polska spółka informatyczna Comarch, trzy lata później firma PriceWaterhouse zaczęła świadczyć usługi BPO dla koncernu BP, a w 1998 roku na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej(Krakowski Park Technologiczny) rozpoczęło działalność centrum badawczo-rozwojowe firmy Motorola. W 2003 r. w mieście powstało pierwsze centrum usług wspólnych - Airline Accounting Center, czyli obecne Lufthansa Global Business Services.

Fot. Ludwig Schneider